שקם אלקטריק ירושלים שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות שקם אלקטריק ב ירושלים

שקם אלקטריק שעות פתיחה, שקם אלקטריק ירושלים, פייר קניג תלפיות
לא מוגדר

סניף שקם אלקטריק ב ירושלים, פייר קניג תלפיות

שקם אלקטריק שעות פתיחה, שקם אלקטריק ירושלים, ירושלים
לא מוגדר

סניף שקם אלקטריק ב ירושלים, ירושלים